Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:25 16/11/2019  

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên:  Phạm Văn Tiển
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  pvtien.nd@hue.edu.vn
Điện thoại:  

0917091713

Địa chỉ:  Tổ dân phố 3, thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung cơ sở 2.
- Công tác chuyên môn ở cơ sở 2.
- Công tác thi đua