Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 04 tháng 08 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác

Bảng tương tác touchboard là một thiết bị hiện đại, giúp giải quyết nguyên tắc then chốt trong công việc giảng dạy hiện nay TƯƠNG TÁC . Dù đối tượng dạy học là ai, hay dạy nội dung gì, môn học...

Tài liệu phép biến hình lớp 11

Tài liệu này bao gồm gần 70 bài toán liên quan đến phép biến hình của lớp 11 do các bạn học sinh lớp 11B5 niên khóa 2013-2014 sưu tầm và đã được các thầy cô Tổ toán biên tập lại....

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng công cụ khảo sát hàm số để giải quyết bài toán tìm m...."

MỤC LỤC   I. Đặt vấn đề       1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................2       2. Phạm vi đề tài ...........................................................................................2       II. Giải quyết vấn đề       1. Thực trạng của vấn đề ...............................................................................2       2. Các giải pháp ............................................................................................3       3. Kết quả ....................................................................................................7       III. Kết luận       1. Tóm lược các giải...