Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu phép biến hình lớp 11

Tài liệu này bao gồm gần 70 bài toán liên quan đến phép biến hình của lớp 11 do các bạn học sinh lớp 11B5 niên khóa 2013-2014 sưu tầm và đã được các thầy cô Tổ toán biên tập lại....

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng công cụ khảo sát hàm số để giải quyết bài toán tìm m...."

MỤC LỤC   I. Đặt vấn đề       1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................2       2. Phạm vi đề tài ...........................................................................................2       II. Giải quyết vấn đề       1. Thực trạng của vấn đề ...............................................................................2       2. Các giải pháp ............................................................................................3       3. Kết quả ....................................................................................................7       III. Kết luận       1. Tóm lược các giải...