Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
QĐ số 45- Hướng dẫn viết báo cáo thành tích

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 45/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI...

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......