Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:47 23/11/2013  

Quy dinh xet di dao tao boi duong 2013-2014
Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm

Đề nghị các Thầy, cô giáo nghiên cứu công văn 2226/SGD&ĐT-TCCB, ngày 19/11/22013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thừa Thiên Huế để thực hiện.

Tải file 1  
Các tin khác