Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 19:57 01/12/2013  

Quyết định 45 của UBND tỉnh
Quyết định 45 của UBND tỉnh về thi đua khen thưởng

Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND, ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 36 về thi đua khen thưởng.

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

Tải file 1  
Các tin khác